support@dailyagronews.com      +91-8484924178

अध्यक्ष सुरेश गावंडे असून, सुदर्शन यांचा मुलगा विक्रम गटाचा सदस्य आहे.

अध्यक्ष सुरेश गावंडे असून, सुदर्शन यांचा मुलगा विक्रम गटाचा सदस्य आहे.
By: Agro2 Posted On: July 05, 2017 View: 521

अध्यक्ष सुरेश गावंडे असून, सुदर्शन यांचा मुलगा विक्रम गटाचा सदस्य आहे.

परसोडा (ता. आर्णी, जि. यवतमाळ) या गावाशी जवळची सुमारे २० खेडी जुळलेली आहेत. आर्णी-दिग्रस मार्गावर हे गाव अाहे. त्यामुळे आर्णी व दिग्रस या दोन्ही तालुक्‍यांच्या ठिकाणी जायचे असल्यास याच गावावरून जावे लागते. आर्णी येथे डाळ मिल नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांनी एक किंवा दोन पोती तूर प्रक्रियेसाठी नेल्यास त्यावर प्रकियेस स्थानिक उद्योजकाकडून नकार मिळतो. गावातील सुदर्शन देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेतली. त्यातूनच गावातच डाळप्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरवले. शेतकरी गटाद्वारे उद्योगाची उभारणी परसोडा गावात डेबुजी शेतकरी गट कार्यरत आहे. गटाचे अध्यक्ष सुरेश गावंडे असून, सुदर्शन यांचा मुलगा विक्रम गटाचा सदस्य आहे. गटाच्या माध्यमातून तूरडाळ प्रक्रियेसाठी मिली डाळमिल उभारण्याचे ठरले. विक्रम यांचे एमबीएपर्यंत शिक्षण झाले आहे. त्याच्या या पदवी अभ्यासाचा उपयोग सुदर्शन यांनी करून घ्यायचे ठरवले. आज विक्रम या व्यवसायात कार्यरत आहे. गुंतवणूक मिनी डाळ मिलची खरेदी सुमारे तीन लाख रुपयांना करण्यात आली. कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातून त्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यासाठी जगदीशकुमार कांबळे यांनी सहकार्य केले. गटाच्या योजनेतून हे शक्य झाले. शेडच्या उभारणीवर सुदर्शन यांनी सुमारे एक लाख ८० हजार रुपये खर्च झाले. उद्योगासाठी ३० बाय ३० फूट जागा लागली. थ्री फेजचे वीज कनेक्शन आहे. एकूण किमान पाच लाख रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे सुदर्शन सांगतात. महिन्याकाठी विजेसाठी खर्च ८०० रुपयांपर्यंत होतो. असे आहे व्यवसायाचे स्वरूप परिसरातील शेतकरी आपली तूर घेऊन येतात. त्यांना प्रति क्‍विंटलमागे ३०० रुपये शुल्क आकारून डाळ तयार करून दिली जाते. एका क्‍विंटलपासून सुमारे ६५ किलो डाळ, दोन किलो कनोर (चुरी) व बाकी भु

News Item ID: 
18-news_story-1499247735
Mobile Device Headline: 
अध्यक्ष सुरेश गावंडे असून, सुदर्शन यांचा मुलगा विक्रम गटाचा सदस्य आहे.
Appearance Status Tags: 
Section News
Mobile Body: 

परसोडा (ता. आर्णी, जि. यवतमाळ) या गावाशी जवळची सुमारे २० खेडी जुळलेली आहेत. आर्णी-दिग्रस मार्गावर हे गाव अाहे. त्यामुळे आर्णी व दिग्रस या दोन्ही तालुक्‍यांच्या ठिकाणी जायचे असल्यास याच गावावरून जावे लागते. आर्णी येथे डाळ मिल नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांनी एक किंवा दोन पोती तूर प्रक्रियेसाठी नेल्यास त्यावर प्रकियेस स्थानिक उद्योजकाकडून नकार मिळतो. गावातील सुदर्शन देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेतली. त्यातूनच गावातच डाळप्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरवले. शेतकरी गटाद्वारे उद्योगाची उभारणी परसोडा गावात डेबुजी शेतकरी गट कार्यरत आहे. गटाचे अध्यक्ष सुरेश गावंडे असून, सुदर्शन यांचा मुलगा विक्रम गटाचा सदस्य आहे. गटाच्या माध्यमातून तूरडाळ प्रक्रियेसाठी मिली डाळमिल उभारण्याचे ठरले. विक्रम यांचे एमबीएपर्यंत शिक्षण झाले आहे. त्याच्या या पदवी अभ्यासाचा उपयोग सुदर्शन यांनी करून घ्यायचे ठरवले. आज विक्रम या व्यवसायात कार्यरत आहे. गुंतवणूक मिनी डाळ मिलची खरेदी सुमारे तीन लाख रुपयांना करण्यात आली. कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातून त्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यासाठी जगदीशकुमार कांबळे यांनी सहकार्य केले. गटाच्या योजनेतून हे शक्य झाले. शेडच्या उभारणीवर सुदर्शन यांनी सुमारे एक लाख ८० हजार रुपये खर्च झाले. उद्योगासाठी ३० बाय ३० फूट जागा लागली. थ्री फेजचे वीज कनेक्शन आहे. एकूण किमान पाच लाख रुपयांची गुंतवणूक असल्याचे सुदर्शन सांगतात. महिन्याकाठी विजेसाठी खर्च ८०० रुपयांपर्यंत होतो. असे आहे व्यवसायाचे स्वरूप परिसरातील शेतकरी आपली तूर घेऊन येतात. त्यांना प्रति क्‍विंटलमागे ३०० रुपये शुल्क आकारून डाळ तयार करून दिली जाते. एका क्‍विंटलपासून सुमारे ६५ किलो डाळ, दोन किलो कनोर (चुरी) व बाकी भु

English Headline: 
'Ambika' Brand made of Gavran Turadali
वृत्तसंस्था
Author Type: 
Agency

  Contact Us
  Dailyagronews.com.

Botawala Chambers , Fort-Mumbai

Tel : + (91) - 8484924178
Mail : support@dailyagronews.com
Business Hours : 9:30 - 5:30

  About

Dailyagronews is a dedicated platform for Exclusive Agriculture News , Now stay in touch with latest happenings in Agriculture . This site is a work of team of technocrafts wanted to help the farming community by contributing something helpful to them. Join this unique platform by contributing the agro news , we will be happy to make it viral